All The Researchers

张天宇

职称:

研究员

研究方向:

1、致病菌的后基因组学研究

2、抗致病菌药物研发,药物作用机制与耐药机制的研究

3、致病菌的快速诊断和药敏检测研究

4、细菌与宿主相互作用,疫苗的开发

科研项目:

1、广东省促进经济发展专项(海洋经济发展用途)(GDME-2018C003):抗结核新药怡莱霉素E的临床前研究。

2、中国科学院院级科研仪器设备研制项目(YJKYYQ20170036):基于自发光技术的新型抗菌药物活体筛选系统的研制。

3、国家科技重大专项重大新药创制专项(2018ZX09721001-003-003):耐药菌防治药物品种及共性关键技术研发。

4、国家科技重大专项艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治专项

5、广东省科技发展专项资金(公益研究与能力建设)(2017A020212004):新型快速诊断结核分枝杆菌活菌阳性及检测其对药物敏感性的产品的研发。

6、广东特支计划——“科技创新领军人才”(2016TX03R095)。

7、中国科学院重点部署项目(KFZD-SW-207):结核病防治创新产品开发与推广示范(课题4:新型抗耐药结核药物的临床前药效学和作用机制研究)。

代表性学术论文:

1、Zhang N, Liu Z, Liang J, Tang Y, Qian Lu, Gao Y, Zhang T*, Ming Yan*. Med.Chem.Comm. 2018,9:1293-1304.

2、Liu P, Yang Y, Ju Y, Tang Y, Sang Z, Chen L, Yang T, An Q, Zhang T*, Luo Y*. Bioinorganic Chemistry 2018,80:422-432.

3、Chhotaray C, Tan Y, Mugweru J, Hameed H.M. A., Islam M.M, Wang S, Lu Zh, Wang C, Li X, Tan S, Liu J*, Zhang T*. J Genet Genomics. 2018, 45:281-297.

4、Mugweru J, Liu J, Makafe Gaelle, Chiwala G, Wang B, Wang C, Li X, Tan Y, Yew W, Tan S*, Zhang T*. Infect Drug Resist. 2018, 11: 891-894.

5、Hameed A, Islam M, Chhotaray C, Liu Y, Tan Y, Li X, Tan S, Chen L, Delorme V, Yew W, Liu J*, Zhang T*. Front Cell Infect Microbiol.2018, 8:114.

获奖及个人荣誉:

1、广东省第五届专利奖 优秀奖(2018)

2、广东特支计划“科技创新领军人才”(2016)

3、中国科学院百人计划A类(2012)

联系方式:

Email: zhang_tianyu@gibh.ac.cn